Synkronisering av förgasarspjäll

Från Jens Gran kommer följande tips om hur man snabbt och enkelt “synkar gasarspjällen”:
Du behöver följande verktyg:Skruvmejsel, kryssmejsel, tång, insexnyckel (finns i hojens verktygspåse), svetstråd 2 mm, najtråd 0,5 mm el. liknande.

– Bocka till fyra märlor av svetstråden med ca. 35 & 25 mm långa ben samt 1,5 mm emellan.
– Ta bort luftscoopen.
– Ta bort luftburken enligt följande: Lossa på de fyra “slangklammersen” mellan luftburk och förgasasare. Skruva bort fästena (2 st.) för ventilationsslangarna (4 st.) till flottörhusen. Lyft på luftburken lite grann, ta loss de två kvarvarande gummislangarna, nu kan du avlägsna luftburken.
– Tryck upp vacumslidarna i bottenläge och fixera dem med de 4 märlorna.
– Skruva in tomgångsskruven tills 0,5 mm najtråden löper med lagom trögt mellan förgasarhals och spjäll på tvåans förgasare (vänster fram då du sitter på hojen).
– När du således “nollat” tvåans gasare, så gör du likadant med de 3 övriga genom att justera via spårskruvarna på resp. spjällaxel.
– Då du är nöjd med resultatet tar du bort märlorna, sätter på luftburken, scoopen samt tankdummyn. Obs! Glöm ej att justera ner tomgångsskruven. Smooth running.

Tips. Spar märlorna och najtråden så kan du justera gasarna minst en gång/år samt varje gång du lossat förgasarbryggan (ett måste).
Tidsåtgång: ca. 1 tim.

Senaste nytt