Framgaffelrenovering Generation II

Jens Gran har tagit tillfället i akt att dokumentera när han ändå ska göra en renovering.

Ladda ner bifogat dokument till artikeln…

Senaste nytt