Om Klubben

Vmax Club Sweden är till för att främja Vmaxåkarnas intressen samt stärka gemenskapen mellan klubbens medlemmar. Att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller information, tips, reservdelar, rabatter m.m. Att knyta kontakter mellan Vmaxägare både inom Sverige och internationellt samt, inte minst, att ordna träffar där vi kan umgås och ha roligt!

Vi är ca 250 medlemmar. Vår ambition är att så många som möjligt av Sveriges Vmaxåkare skall se ljuset och ansluta sig till klubben.

Vmax Club Sweden

Vmax klubben startades 1998 för att knyta samman landets alla Vmax-ägare och för att främja intresset för kungen av gathojar. 2008, lagom till klubbens tioårsjubileum, lanserades nästa generation VMAX som kom att sätta en helt ny standard vid rödljusen. Vilken av Maxarna man än faller för, originalet eller den nya, så är man lika välkommen in i klubb gemenskapen.

Yamaha Vmax generation 1 designades av Atsushi Ichijo av en grupp ledd av Akira Araki med input från Ed Burke och John Reed. Vid releasen 1985 blev Vmaxen krönt med titeln “Bike of the Year” av tidskriften Cycle Guide. Vmaxen prisades för sin smidiga V4-motor, höga effekt och snabba acceleration, men kritiserades också för dålig väghållning.

Yamaha Vmax såldes med endast smärre modifieringar från 1985-års modell fram till 2008-års modell. 1993 gjordes en mindre uppgradering när cykeln bland annat fick grövre gaffelben, bättre bromsar, kraftigare startmotor och generator.

Efter 24 år av utveckling och under ledning av Hajime Nakaaki sedan 2003 kom generation 2 som tar VMAX in i det nya århundradet.

Arvet och kultstatusen runt generation 1 förklarar delvis den långa utvecklingstiden för den nya hojen.
Det fåniga flin som alla som provkört generation 2 uppvisar förklarar att Yamaha lyckades.

Generation 2 av Vmaxen som kom 2009 är uppdaterad på samtliga punkter, därmed är komforten och väghållningen av högsta klass men framförallt motorn levererar mera av den beroendeframkallande accelerationskänslan som kännetecknar VMAX.

Senaste nytt