Klubbledning & Stadgar

Styrelse:

Ordförande:
Björn Karlsson, Vimmerby

Vice Ordförande:
Per Hasselqvist, Katrineholm

Sekreterare:
Maria Hasselqvist Ekberg, Katrineholm

Kassör:
Jan Björninen, Sveg

Ordinarie ledamöter:
Tom Blomqvist, Åland 

Cilla Karlsdotter Pettersson, Visby

Suppleanter:
Janne Svensson, Hällingsjö 

Conny Kallay, Vimmerby

Övriga:

Webmaster:
Eleonore Dersten, Djurås 

Medlemsfrågor:
Maria Kallay, Vimmerby

VMCS Shop keeper:
Tuula Allerborg, Hällingsjö

Redaktör Vmixat :
Eleonore Dersten, Djurås 

Revisor:
Tuula Allerborg, Hällingsjö 

Valberedning:
Piroska Kallay, Vimmerby
Michael Korström, Vretstorp
Uffe Sjöstedt, Visby 

Regionssamordnare:

Region Syd:
Jacob Melin, Tollarp

Region Väst:
Jan Svensson, Hällingsjö

Region Öst:
Maria & Conny Kallay, Vimmerby

Region Mitt:
Eleonore Dersten, Djurås 

Region Nord:
Peter Anundi, Lule

Senaste nytt