Varning för defekta o-ringar som orsakar dåligt oljetryck!

Det har konstaterats att många Vmaxar har dåligt eller inget oljetryck. Detta beror på att en o-ring i oljetråget kryper ur sitt läge.

För att konstatera felet är man tvungen att ta av främre avgasrören och sedan demontera oljetråget. En o-ring på röret mellan oljefiltret och förgreningsröret ut till motorblocket kryper ut ur sitt läge. Detta innebär att oljetrycket minskar och i värsta fall försvinner helt. Eftersom Vmaxen inte har någon oljetrycksvarning utan bara en nivågivare så är man helt omedveten om detta allvarliga problem!

Problemet beror på två orsaker: 1. För grunt hål där o-ringen sitter och 2. För mjuk gummidistans mot oljetråget. Fel 1. kan inte åtgärdas till 100% men man kan klämma ihop flänsarna där o-ringen sitter för att på så vis få röret med o-ringen att bottna djupare i infästningen i blocket. Ersätt den mjuka röda silikon o-ringen med en ny. Fel 2. kan åtgärdas med att fixa en hårdare distans ner till oljetråget som verkligen trycker upp oljeröret i hålet och håller det kvar där. Mät upp avståndet från underkant på motorblocket till oljetrågsbotten där distansen sitter och avpassa den nya distansen så att den trycker röret uppåt en aning. Inte för mycket, så att oljetråget skevar eller blir svårt att få tätt.
Det finns även ett antal byglar och andra lösningar tillgängliga via Vmax-tillbehörshandlare.

När detta skrivs (01-06-25) har problemet konstaterats på fem utav fem kollade hojar – olika årsmodeller och ursprung (Kanada, USA samt Europa)

Vill man inte öppna motorn för att kolla så kan man montera en oljetrycksmätare.

Senaste nytt