VMCS - Vmax Club Sweden

Skicka gärna kommentarer, tips och förslag till styrelsen !

Styrelsen består av:
Ordförande:
Björn Karlsson, Vimmerby

Vice Ordförande:
Per Hasselqvist Katrineholm

Sekreterare:
Maria Hasselqvist Ekberg, Katrineholm

Kassör:
Jan Björninen, Sveg

Ordinarie ledamöter:
Tom Blomqvist, Åland 

Cilla Karlsdotter Pettersson, Visby

Suppleanter:
Janne Svensson, Hällingsjö
Conny Kallay, Vimmerby

 

Övriga funktioner:

Webmaster:
Eleonore Dersten, Djurås

Medlemsfrågor:
Maria Kallay, Vimmerby

Shop keeper VMCS:
Tuula Allerborg, Hällingsjö

Redaktör Vmixat :
Eleonore Dersten, Djurås

Revisor:
Tuula Allerborg, Hällingsjö

Valberedning:
Piroska Kallay, Vimmerby (sammankallande)
Michael Korsström  Vretstorp, Örebro
Uffe Sjöstedt, Visby

Regionssamordnare:

Region Syd:
Jacob Melin, Tollarp

Region Väst:
Jan Svensson, Hällingsjö

Region Öst:
Maria & Conny Kallay,  Vimmerby

Region Mitt:
Eleonore Dersten, Djurås

Region Nord:
Peter Anundi, Luleå

Mejl till styrelsen
Obligatoriska fält*