Lillemans MC - Sverige

Medlemmar har 15% rabatt på alla reservdelar (även Yamaha original), oljor & filter. Dock ej på specialbeställningar från England & USA. Rabatten gäller även tillbehör & personlig utrustning. Krav: uppvisande av giltigt medlemskort.

Email: info@lillemansmc.se
Tel 046-15 00 00
Fax 046-14 16 27. Tala med Thomas.
Adress: Landerigränd 8, 220 09 Lund (bakom Tetra Pak)

www.lillemansmc.se

Senaste nytt