Klubbförsäkring - Bilsport & MC

Hos Bilsport & MC får klubbmedlemmar rabatt motsvarande SMC-rabatten (c:a 10%)

Vi tycker att Vmaxen hos de flesta försäkringsbolag helt oförtjänt hamnat i en alldeles för hög försäkringsklass. Vi är övertygade om att medelåldern bland Vmaxägare är högre, och skadefrekvensen lägre, jämfört med sporthojarna i samma klass. Bilsport & MC är ett av de få bolag som insett detta.

Senaste nytt