Silvervalör

2019 Piroska Kallay
Utan den här personen skulle inte den här klubben fungera så bra som den gör. För att ha varit med att organisera ett antal svenska träffar och även en nordisk träff så vill klubben tilldela Piroska Kallay en silvermedalj.

2019 Janne Svensson
För att ha varit med och hjälpt på dom flesta svenska träffarna till att varit med att organisera en av våra nordiska träffar tilldelar vi Janne Svensson en silvermedalj.

2016 – Rickhard Stålhandske
Han har varit aktiv i styrelsen både som ordföranden och vice ordföranden. Han jobbar glatt på både mässor och hjälper till vid träffar. Han har bidragit med sin kunskap till hemsidan och han jobbar med klubbens kalendrar. Han förevigar oss med sin kamera både när vi är attraktiva och….
Trots att han gjort klart för oss att han inte tänker ta emot någon medalj förrän han arrangerat en träff så ger vi Rickhard Stålhandske en medalj i silver.
P.S. Vi ser fram mot träffen!

2014 – Anders Öberg
Och för sitt styrelsearbete som sekreterare och för sitt outtröttliga arbete att föra ut Vmax Club Sweden’s namn på många dragracingbanor så väl på asfalt som på is så tilldelas Anders Öberg en medalj i silver.

2012 – Anders “BAS” Skogh
För att ha anordnat ett Swedish V-Max Meet, flertalet mittsommarträffar och en midvinterträff.
Han skickar ut V-Mixat och är involverad i isdragracing och ser till att klubben syns på dessa och andra event.
För att vara en spindel, frontfigur och talesman för V-Max Club Sweden ger vi en silvermedalj till Anders “BAS” Skogh.

2011 – Stefan Möllergren
För att han alltid sprider glädje omkring sig, om det så är med repotage från alla möjliga dragracingarenor/träffar mm eller med konstig ansiktsbehåring och för sitt härliga arbete med isdragracingarrangemang och med Vmixat ger vi Stefan Möllergren en medalj i silver.

2009 – Conny Frederiksen
Medlem sedan 2002. Ordförande med hög integritet och stort hjärta för klubben som låter alla komma till tals. Engagerad i samtliga träffar, årsmöten och mässor på västkusten. Sponsor av västträffarna. Producerat flera vmaxkalendrar och bidragit till utgivningen av Vmixat. En osjälvisk och sann demokrat med alla medlemmars bästa i åtanke.

2009 – Lena Frederiksen
Engagerad sedan 2003. Glad, påhejande och osjälvisk. Förgyllt samtliga nordiska och svenska möten sedan 2003. Planerat och deltagit i mässarrangemangen i väst, arrangerat flertalet träffar och aktiviteter i väst. Administrerat medlemsregistret. Ett härligt tillskott och bidrag till klubbens verksamhet och vänskap.

2009 – Tuula Allerborg
Engagerad sedan 2003. Glad, ordningsam och alltid redo att hjälpa till och få saker utförda. Förgyllt samtliga nordiska och svenska möten sedan 2003. Deltagit i mässarrangemangen och sett till att shopen fungerar. Arrangerat roliga garageträffar i väst. Ett härligt tillskott och bidrag till klubbens verksamhet och vänskap.

2009 – Björn Olsson
Eldsjäl och drivande kraft i klubben. Han planerar och genomför allt från träffar till mässor, pubrundor och kvällsturer. Ständigt på gång. En sann Vmax-vän i vått och torrt. Förutom allt detta organiserade och genomförde han sveriges första Nordic Vmax Meet 2008.

2008 – Thomas Liljenstam
Blev medlem i klubben 2001. Suppleant i styrelsen under två perioder -02 och -04. Satt i valberedningen 2005. Valdes till sekreterare -05 till -07. Träffgeneral för träffen 2003 i Stockholm. En man med stor insikt i styrelsearbete och fotarbete. För ingen kan väl glömma solodansen på träffen i Linköping 2001.

Thomas har tyvärr sålt maxen men vi räknar med att återse honom i klubben med den nya maxen som redan lär skall vara beställd.

Härmed vill vi tilldela Thomas Liljenstam en silvermedalj för betydande insatser Vmax Club Sweden till fromma.

2007 – Nils Alterdal
Tryckaren hela dagen med ett stort engagemang i klubben. Kanske den första med att verka för Vmax Club Swedens ryktbarhet ute i Europa och då speciellt i Belgien.

Med start 2002 till 2006 i hela fem år har Nisse 007 tryckt vår tidning, våra medlemsmatriklar samt medlemskort på egen tid kvällar och helger. Nu går han i pension och våran hjälte byter sysselsättning till fastighetsskötsel för sitta på arslet det går inte. Nisse har även suttit i valberedningen åren –03 och – 04.

För sina insatser vill vi härmed hedra Nils med en silvermedalj.

2007 – Per Hansen
Per Hansen – god och glad – valdes in som kassör 2003. Pelle har alltid varit en i gänget, med och byggt mässor, kört dragracing och deltagit på träffar. Pelle omvaldes till kassörsposten 2005, han har dessutom varit shopansvarig under åren -03 till –05. Stor familj samt mycket företagande har dock tillfälligt, får vi hoppas, slitit Pelle från styrelseuppdrag från verksamhetsåret –07.

För sina insatser för klubben vill vi förära Per med en silvermedalj.

2007 – Ragne Gustavsson
En pålitlig klippa med sinne för struktur och ordning. Ragne valdes till sekreterare 1999 och omvaldes 2001. Under dessa perioder var han dessutom medlemsansvarig samt såg till att alla utskick kom alla medlemmar tillhanda. 2002 tvingade arbetet honom till Italien och där fanns tydligen också kärleken för nu ser vi inte till Ragne så ofta. Han har dock hunnit med att sitta som ordinarie ledamot under 2005 samt stått bi vid samtliga mässor i Stockholm.

För sina insatser vill vi hedra Ragne med en silvermedalj.

2007 – Anders Lasu
En trogen kille, en muskel i klubben. Blev invald i styrelsen som vice ordförande år 2000 för ett år. Omvaldes 2001 för två år. Omvaldes ånyo 2003 för två år. Alltså totalt fem år men det slutar inte här för 2005 valdes han in på en suppleantpost på ett år vilket ger sex år av styrelsearbete med en närvaro på nästan 100%. Under åren 01 till 04 ansvarade han för “medlemstelefonen” en urhistorisk tjänst innan internet tog över. För närvarande och från och med 2003 är han dessutom medlemsansvarig.

För detta vill vi ge Anders en silvermedalj.

2006 – Peter Sjöstedt
Peter Sjöstedt invald i styrelsen på en suppleantpost verksamhetsåret 2003. Därefter sekreterare under två år. Peter har varit en riktig idéspruta med shopprylar och klubbaktiviteter, och ingen som var där kommer väl någonsin att glömma när Peters band drog igång på Vmaxmeetet i Stockholm 2003. Vilken pipa! Vem hade anat!

Härmed tilldelas Peter Sjöstedt silver för sitt engagemang i klubben.

2006 – Göran Björk
Göran Björk – kassör under tre år, shopansvarig, satt i försäkringskommittén och var regionssamordnare i öst under många år. En kul kille…

Woodstock, eder samordnare som hans titulering löd, vill vi hedra med en silvermedalj.

2006 – Olle Holmberg
Olle Holmberg, bosatt i USA sedan fem år och fortfarande medlem i klubben. Vi vill hedra honom för hans engagemang i styrelsen som ordinarie ledamot under tre år. Han deltog på samtliga styrelsemöten pendlandes från Sandviken till Stockholm. Han var engagerad och aktiv vid mässor, träffar och race. En riktigt Vmaxbroder.

Härmed tilldelas Olle Holmberg Vmax Club Swedens silvermedalj

2006 – Allan Sjöberg
Den 25:e september 1999… Allan Sjöberg väljs till ordförande och Vmax Club Sweden får sin första styrelse. Allan tar fram stadgar för klubben och styr upp verksamheten. Allan tar även initiativet till en egen Vmaxstege på Bikeweekend.

Som tack för sina insatser tilldelas Allan Sjöberg härmed Vmax Club Swedens Silvermedalj