Guldvalör

2019 Janne Svensson
För över ett decenium av styrelsearbete men framförallt för att alltid vara en “görgo gubbe” vill klubben tilldela Janne Svensson en guldmedalj av den lägre graden.

2010 – Jens Gran
Det han inte vet om Vmax är inte värt att veta! Sin kunskap sprider han gärna på evenemang och träffar runt om i Norden och på klubbens hemsida. Med passionerad glöd och stort hjärta har han innehaft ett flertal poster i styrelsen för att under 2008 ta position som ordförande. Samma år var han en del i Nordic VMax Meet och året efter stod han som mässgeneral på MC mässan i Stockholm.

Detta, tillsammans med hans glöd för hastighet och för VMCS gör att vi vill förära Jens Gran med en Guldmedalj av den lägre graden!

2007 – Anders Wallén
Anders började som suppleant i styrelsen år 2000. Samma år byggde han egenhändigt vår “klubbstuga” inte som snickare gud bevars utan som webmaster, en uppgift som han fortsatt att förvalta sedan dess. 2002 valdes han till ordförande och efter omval 2004 svingade han ordförandeklubban fram till 2006.

Han har gjort Vmax livet en aning billigare då han suttit i försäkringskommittén och med alla sina utländska kontakter har även vi möjlighet att köpa massor av Vmax godis med bra rabatter runt om i Europa.

Vi vill hedra Anders Wallén för sina betydande insatser i klubben med en GULDMEDALJ med den lägre motiveringen.

2007 – Kim Gutekunst
Började som vice ordförande 1999. Valdes till ordförande 2000. Författare av klubbens nyhetsbrev åren 2000 och 2001. Redaktör för Vmixat 2002,2003 och 2006. Shopkeeper 2002. Sammankallande kraft på somrarna med “tisdagsturen”. Har även suttit på en suppleantspost i styrelsen under -06.

Kim är en utav grundbultarna i klubben som satt mycket eget arbete på att föra klubben framåt.

Kim har redan fått en ficklampa som tack för tiden som ordförande men även efter denna tid har han fortsatt med stora insatser för att föra klubben framåt.
Det känns helt rätt att hedra Kim Gutekunst för betydande insatser i klubben med en GULDMEDALJ med den lägre motiveringen.